Thursday, December 20, 2012

Kupu ing njero Slambu Bludru


Panjelihe atiku nembus mring angkasa. 
Banget olehe mbingget ing rasa. 
Nanging aku ora isa ngapa-ngapa. 
Aku amung sakderma nrima. 
Aku ora melik mring banda lan kuasa. 
Aku amung ngimpekake kamardikan uripku. 
Mardika milih lan mardika mikir.
Kabagyan ing uripku nalika aku isa namtokake 
apa sing bakal dadi lakuku. 

Ibu Rumah Tangga Penuh Semangat di Usia Cantik

Umur kami terpaut cukup jauh, yakni 11 tahun, tapi entah kenapa banyak orang-orang yang keliru mengenali kami. Terutama simbah-simbah d...

popular posts