Posts

Showing posts from December, 2012

Kupu ing njero Slambu Bludru

Panjelihe atiku nembus mring angkasa.  Banget olehe mbingget ing rasa.  Nanging aku ora isa ngapa-ngapa.  Aku amung sakderma nrima.  Aku ora melik mring banda lan kuasa.  Aku amung ngimpekake kamardikan uripku.  Mardika milih lan mardika mikir. Kabagyan ing uripku nalika aku isa namtokake  apa sing bakal dadi lakuku.