Posts

Showing posts from May, 2012

Nduk

Netrane kang tanpa sunar,
kayadene lintang panjer sore kasaput mendung.
Polatane kang aclum,
pindha mawar-mawar ing mangsa ketiga kang alum.
Ragane kang aking,
kaya anegesake urip sing sepi mamring.

Bali dumeling ing talingane
Bali kumlebat ing netrane

Lamat-lamat suara iku teka
"Nduk, ing nalika dalan lelimengan
aja dene sira ninggalke sing kuasa
kalawan kabeh iki dalan kang kudu dipecaki
kanggo ngunggahne drajatmu ing tembe mburi"