Geguritanku Wengi Iki

Aku ora nate mbayangne bakal nglakoni
Dalan nggronjal sing kudu tak liwati
Kabeh iki kayadene ngimpi

Getir nalika dipikir
Senep nalika dianggep
Semrepet nalika diampet

Sing baku
Aku kudu setya tuhu
Marang apa sing dadi paugerku

Aku percaya
Gusti ora paring coba
Angleluwihi kakuatane manungsa

Mula ora perlu dilebokna ati
Kabeh iku wis pinesti
Manungsa saderma nglakoni

Comments

Popular posts from this blog

Alat Dapur Tradisional Jawa

Dokter THT di Karanganyar

Pengalaman Naik Bus Eka Ngawi - Surabaya PP