Posts

Showing posts from 2012

Kupu ing njero Slambu Bludru

Panjelihe atiku nembus mring angkasa.  Banget olehe mbingget ing rasa.  Nanging aku ora isa ngapa-ngapa.  Aku amung sakderma nrima.  Aku ora melik mring banda lan kuasa.  Aku amung ngimpekake kamardikan uripku.  Mardika milih lan mardika mikir. Kabagyan ing uripku nalika aku isa namtokake  apa sing bakal dadi lakuku.

Resep Kurma Coklat

Image
Lebaran identik dengan silaturahim antar kerabat dan tetangga. Tak lengkap kan rasanya kalau kita ga nyiapin hidangan-hidangan khas lebaran? Kali ini aku bagi resep membuat kurma coklat. Kudapan ini  pas banget untuk suasana lebaran, tapi tentu aja ga lebaran juga boleh buat :D. Tiap lebaran aku seneng banget buat ni panganan, selain cara buatnya sangat simpel, hasilnya pun selalu memuaskan. Nih, simak dan praktikkan ya!


Bahan :
- 1 kg kurma
- 250 gr coklat batangan
-  50 gr coklat pink
- biskuit

Alat:
- Pisau
- kertas roti kecil
- spuit (plastik biasa)
- Mangkuk tahan panas
- Loyang

Cara:
1. Pertama-tama buang biji kurma. Caranya dengan membelah kurma hingga cukup buat ngambil biji. Jangan terlalu lebar agar kurma tidak rusak.
2. Setelah biji kurma terbuang,  isi kurma tersebut dengan biskuit. Jadi biji kurma tadi diganti dengan biskuit. Maka pakainya biskuit yang bentuknya kecil. Saya pake biskuit Nissin crackers yang panjang-panjang itu.
3. Lakukan proses di atas hingga semua kur…

Nduk

Netrane kang tanpa sunar,
kayadene lintang panjer sore kasaput mendung.
Polatane kang aclum,
pindha mawar-mawar ing mangsa ketiga kang alum.
Ragane kang aking,
kaya anegesake urip sing sepi mamring.

Bali dumeling ing talingane
Bali kumlebat ing netrane

Lamat-lamat suara iku teka
"Nduk, ing nalika dalan lelimengan
aja dene sira ninggalke sing kuasa
kalawan kabeh iki dalan kang kudu dipecaki
kanggo ngunggahne drajatmu ing tembe mburi"


Udan Nggrecih

wektu saya mrambat wengi
motor lan mobil isih pating sliri
udan nggrecih nambahi kekesing ati

tak lirik bojoku teklak tekluk nahan ngantuke netra
ing sisih tengenku Pak Min Ronde nembe gayeng crita
gumbira, ora ana sleret rasa gela amarga
wengi iki langganane akeh sing ora teka

iki malem minggu
sakathahing tumpakan rebut ducung anggone lumaku
kayadene ngoyak wektu
padha arep nengndi sliramu iku?

aku ndepipis ana kene
ing emper toko hiks e pak min ronde
kasepen ing tengahe kutha kang rame

Biyung

Ing kene aku ngrasakake
Panguripan kang congkah mring impen kang karonce
Ananging kabeh iku uwis pesthine

Ing dina-dina kang lumaku
Wewayanganmu tansah kumlebat ana ngarepku
Kayadene iburing kupu lan manuk madu

Cilakane tembe niki kawula nyadari
Gedening labuh labeting diri lan pakarti
Dereng angsal panggenan wonten manahipun keng putra lan putri

Sanajan katon samudana ing katuladan
Panjenengan pawongan kang kebak kautaman
Aku asung sak gunung pakurmatan

Ing antarane luh kang mili
Sanajan kalebu telat ing wanci
Kula anggadahi janji
Bakal tansah atur bekti
Muga Allah anyembadani

Geguritanku Wengi Iki

Aku ora nate mbayangne bakal nglakoni
Dalan nggronjal sing kudu tak liwati
Kabeh iki kayadene ngimpi

Getir nalika dipikir
Senep nalika dianggep
Semrepet nalika diampet

Sing baku
Aku kudu setya tuhu
Marang apa sing dadi paugerku

Aku percaya
Gusti ora paring coba
Angleluwihi kakuatane manungsa

Mula ora perlu dilebokna ati
Kabeh iku wis pinesti
Manungsa saderma nglakoni

Langit Kutha Ngawi

Image
Wengi-wengi nglembur sinambi ngrungokne lagu-lagu saka flashdisk e bojoku, Kang RW. Iseng-iseng wae sakjane, amerga aku bosen ngrungokne lagu manca sing ana playlist ku. ndelalah isine flash disk lagu-lagu koplo karo campur sari. Karo manthuk-manthuk lan goyang sithik aku ngetik sinambi ngrungokake lagu koplone Sera. Bareng wis sawetara lagu ana lagune Dalang Poer, langit mendung kutha Ngawi . Sak kal pangangenku bali ning masa sing wis kawuri. Aku ngrasa wektu kayadene kumlesat tanpa ampun. Dalang Poer mbrebes mili aku yo melu-melu. Kelingan romansa ne kutha Ngawi.
Kabeneran sesuk dinane Sabtu, saya tambah kangenku marang Ngawi. Mbiyen angger dina Sabtu aku bali ning Ngawi. Numpak bus Sumber Kencono sing diwedeni wong-wong, ning dadi mitraku suwene 10 tahun iku. Alhamdulillah ora nate nemoni alangan. Arep piye-piye, bus iku jasane gede banget kanggo wong-wong sing setya marang kendaraan umum. Karcis e Solo-Ngawi tahun 2002 gedene limang ewu rupiah. Terus tahun 2011 mundak dadi sangan…